I. Nguyên tắc chung

Thành viên tham gia duchoa.net là các cá nhân, tổ chức đã đăng ký thành viên và các cá nhân, tổ chức vãng lai đã kê khai thông tin bắt buộc được Sàn duchoa.net chính thức công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ do duchoa.net cung cấp.
Thành viên tham gia duchoa.net được quyền tự do tìm hiểu và thỏa thuận với bên có nhu cầu trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.
Bất động sản, dịch vụ liên quan đến bất động sản trong các nội dung tin, banner quảng cáo … được đăng trên duchoa.net phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật
Mọi hoạt động được thực hiện tại duchoa.net được thực hiện một cách tự do, bình đẳng, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của thành viên.

II. Quy định chung

1. Đối tượng áp dụng

Quy chế này được xây dựng trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam hiện hành và áp dụng cho các thành viên đăng ký tham gia, sử dụng dịch vụ đăng tin, đăng baner quảng cáo,… trên duchoa.net.
Thành viên khi tham gia vào duchoa.net có trách nhiệm nghiên cứu kỹ quy chế hoạt động của duchoa.net và chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi hoạt động, tin, banner quảng cáo … đã đăng trên duchoa.net.

2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định mục đích và nguyên tắc hoạt động của duchoa.net. Đồng thời, quy định những nguyên tắc xử sự chung của các thành viên tham gia và sử dụng dịch vụ trên duchoa.net.

3. Quy định về thành viên tham gia duchoa.net

Thành viên tham gia duchoa.net hay người sử dụng dịch vụ của duchoa.net là người có nhu cầu đăng tin bán, cho thuê, mua, thuê bất động sản và các dịch vụ khác (nếu có) tại duchoa.net (sau đây gọi là “Người đăng tin”).
Người đăng tin được phép đăng tin sau khi kê khai thông tin bắt buộc hoặc hoàn tất thủ tục đăng ký thành viên theo quy định của duchoa.net.
Người đăng tin phải là các cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện của pháp luật và Quy chế này, bao gồm và không giới hạn như:
– Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
– Tuân thủ các điều khoản trong Quy chế này về việc sử dụng dịch vụ của duchoa.net;
– Bảo vệ tài khoản, mật khẩu đăng nhập và giám sát các thông tin liên quan đến tài khoản của mình. Chịu toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp tài khoản của Người đăng tin được sử dụng bởi bất cứ ai mà Người đăng tin cho phép truy cập và sử dụng.
– Toàn bộ thông tin Người đăng tin cung cấp cho duchoa.net là chính xác, đầy đủ, và được cập nhật kịp thời ngay sau khi có sự thay đổi.

III. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

1. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp, khiếu nại

– duchoa.net là cổng trung gian kết nối và cung cấp thông tin bất động sản giữa bên bán và bên mua; bên cho thuê và bên thuê mà không tham gia vào bất kỳ hoạt động hay nội dung thỏa thuận nào trong giao dịch giữa hai bên.
Các bên tham gia vào giao dịch mua bán, cho thuê bất động sản phải tự thẩm định và chịu trách nhiệm đối với tất cả các thông tin cá nhân, bất động sản và dịch vụ bất động sản khi tham gia giao dịch. Theo đó, Người đăng tin phải điền đầy đủ thông tin được yêu cầu cung cấp trên duchoa.net. Trường hợp Người đăng tin không cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin được yêu cầu thì duchoa.net được miễn trách nhiệm theo quy định tại Điều 13 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010. Ban quản trị duchoa.net sẵn sàng hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời khi nhận được các phản hồi, khiếu nại về việc Người đăng tin đăng nội dung tin đăng, quảng cáo không chuẩn xác, sai sự thật…Trường hợp nhận được khiếu nại, Ban quản trị duchoa.net sẽ xác nhận lại thông tin, và tùy theo mức độ, duchoa.net sẽ có những biện pháp xử lý phù hợp, kịp thời.
– duchoa.net tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị Người đăng tin cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến bất động sản và dịch vụ khác liên quan (nếu có). Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong nội dung tin đăng, giao dịch đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
– Các bên liên quan bao gồm: Người đăng tin và người mua/ bán/cho thuê/ thuê có vai trò và trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có).
– Người mua/ bán/ cho thuê/ thuê có thể gửi khiếu nại trực tiếp đến Người đăng tin hoặc thông qua ban quản trị duchoa.net. Sau khi tiếp nhận khiếu nại, duchoa.net sẽ sẽ chuyển ngay khiếu nại đó đến Người đăng tin bằng các phương thức nhanh chóng nhất.
– Người đăng tin phải chịu toàn bộ trách nhiệm về nội dung tin đăng trên duchoa.net. Trường hợp có khiếu nại phát sinh, Người đăng tin có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn, khiếu nại cho duchoa.net và người có khiếu nại. Trong mọi trường hợp, Người đăng tin phải có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của người có khiếu nại liên quan đến bất động sản và dịch vụ bất động sản đi kèm (nếu có).
– Trong trường hợp phát sinh mâu thuẫn, khiếu nại, tranh chấp các bên sẽ ưu tiên giải quyết bằng biện pháp thương lượng, hòa giải. Trong trường hợp thương lượng, hòa giải không thành công thì duchoa.net yêu cầu các bên gửi đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tranh chấp:

– Bước 1: Tất cả các yêu cầu giải quyết khiếu nại, tranh chấp sẽ được chuyển đến Bộ phận Chăm sóc khách hàng để tiếp nhận.
– Bước 2: Bộ phận Chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận các khiếu nại nhanh chóng kịp thời tiến hành xác minh lại những thông tin được cung cấp (qua nhân viên có liên quan, và nội dung thông tin trên duchoa.net) và chuyển yêu cầu giải quyết khiếu nại tranh chấp sang Bộ phận Kinh doanh để đưa ra phương án giải quyết.
– Bước 3: Bộ phận Kinh doanh đề xuất phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp và phản hồi Bộ phận Chăm sóc khách hàng.
– Bước 4: Bộ phận Chăm sóc khách hàng xin ý kiến phê duyệt của Ban Giám đốc.
– Bước 5: Ban Giám đốc xem xét và phê duyệt phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp.
– Bước 6: Bộ phận Chăm sóc khách hàng phản hồi với người có yêu cầu giải quyết khiếu nại, tranh chấp về nội dung khiếu nại, tranh chấp và phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp (nếu có).
Trường hợp người có yêu cầu khiếu nại, tranh chấp đồng ý với nội dung và phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp thì quy trình tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tranh chấp kết thúc.
Trường hợp người có yêu cầu khiếu nại, tranh chấp không đồng ý với phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp và yêu cầu giải quyết lại thì yêu cầu giải quyết lại khiếu nại, tranh chấp được Bộ phận Chăm sóc khách hàng tiếp nhận. Quy trình lặp lại các Bước 2, 3, 4, 5 và 6. Tại Bước 6, nếu thành viên vẫn không đồng ý với phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp mà Bộ phận Chăm sóc khách hàng đưa ra, người có yêu cầu khiếu nại, tranh chấp có quyền khởi kiện tại tòa án hoặc trọng tài theo các quy định của pháp luật.

IV. Bảo vệ thông tin thành viên

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

duchoa.net luôn cố gắng để những thông tin được đăng trên trang duchoa.net là hữu ích và chính xác nhất. Để thực hiện điều đó, duchoa.net yêu cầu thành viên phải cung cấp đầy đủ và chính xác mọi thông tin tại duchoa.net
Các thông tin mà duchoa.net có thể thu thập từ thành viên bao gồm: họ tên, giới tính, ngày sinh, email, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, nghề nghiệp, nơi làm việc và các thông tin cần thiết khác.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Các thông tin được thành viên cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:
– Cung cấp dịch vụ trên duchoa.net mà thành viên yêu cầu;
– Gửi thông tin giới thiệu dịch vụ trên duchoa.net đến thành viên;
– Phân tích, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ (kể cả website), công nghệ, quy trình;
– Nâng cao mối tương tác và liên kết với thành viên;
– Giải quyết các vấn đề tranh chấp, khiếu nại phát sinh liên quan đến việc sử dụng duchoa.net;
– Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật tại Việt Nam.
Nếu không có sự đồng ý của thành viên, duchoa.net sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến thành viên cho bên thứ ba để sử dụng vớimục đích quảng cáo.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Các thông tin của thành viên được lưu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu thành viên đưa ra.
Thành viên có thể yêu cầu duchoa.net xóa dữ liệu cá nhân khi đã chấm dứt là thành viên của duchoa.net.

4. Cam kết bảo mật thông tin thành viên:

– duchoa.net cam kết sẽ bảo mật các thông tin của thành viên, nỗ lực và sử dụng các biện pháp thích hợp để bảo mật các thông tin mà thành viên cung cấp cho duchoa.net trong quá trình sử dụng dịch vụ trên duchoa.net.
– Không bán, chuyển giao dữ liệu thông tin cho bên thứ ba, khi chưa được sự cho phép của thành viên ngoại trừ trường hợp theo yêu cầu cung cấp thông tin thành viên của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.
– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin thành viên bị tấn công dẫn đến mất dữ liệu thành viên, duchoa.net sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
– Nếu xét thấy thông tin của thành viên cung cấp trên duchoa.net là không chính xác, duchoa.net sẽ tiến hành hủy toàn bộ những nội dung của thành viên đó được đăng tải trên duchoa.net.
– Thành viên cần cung cấp thông tin trong các trường hợp sau:
• Truy cập, đặt mua, sử dụng dịch vụ duchoa.net;
• Yêu cầu báo giá, cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc hỗ trợ;
• Tham gia khảo sát ý kiến, dự thi có thưởng, hoặc các hoạt động khuyến mại, quảng bá khác;
• Đăng ký nhận tin thư, email quảng cáo hoặc các loại tin tức khác;
• Đăng ký tham dự tuyển dụng, gửi hồ sơ, lý lịch;
• Việc thu thập và sử dụng thông tin thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên bằng cách đăng ký tài khoản trên duchoa.net.

V. Quản lý thông tin xấu

1. Quy định chung:

– Khi đăng ký tài khoản: không được khai báo những thông tin giả mạo; đăng ký tên tài khoản gây hiểu nhầm với những thành viên khác, tên tài khoản trùng tên với tên của các chính trị gia;…
– Không được đăng tin liên quan đến các vấn đề mà Pháp luật Việt Nam không cho phép;
– Không được đăng những bài viết, thông tin có nội dung vi phạm pháp luật, đả kích, bôi nhọ, chỉ trích hay bàn luận về chính trị, tôn giáo, phản động, kỳ thị văn hóa, dân tộc, cũng như vi phạm khác liên quan đến thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam;
– Không được xâm phạm quyền lợi, uy tín, đời tư của các cá nhân hay thành viên khác, không được dùng ngôn từ tục tĩu, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam trong các thông tin tham gia;
– Không được lợi dụng duchoa.net để tuyên truyền, đề xướng, lôi kéo với những nội dung không lành mạnh;
– Phải dùng ngôn từ trong sáng, rõ ràng, đúng chính tả, nghiêm cấm mọi hình thức “viết nhịu”, viết tắt, ký tự đặc biệt, ngôn ngữ tối nghĩa;

2. Quy định về bài viết:

– Phải đăng tin đúng chuyên mục. Bản quyền tin đăng thuộc về chính thành viên đăng tin.
– Những bài viết vi phạm các điều sau sẽ bị chỉnh sửa, biên tập lại nội dung hoặc xoá ngay mà không cần phải thông báo tùy mức độ vi phạm:
Bài viết có nội dung không phù hợp với chuyên mục, vi phạm quy định của quy chế này và quy định của pháp luật;
Bài viết dùng tiếng Việt không có dấu, hoặc bài viết toàn bằng chữ IN HOA, có quá nhiều ký tự đặc biệt;
Những bài viết trùng lặp trong một hoặc nhiều chuyên mục;
 Bài viết sử dụng những từ ngữ thô tục, hoặc sử dụng nhiều từ cố ý viết sai chính tả;
Các bài viết không có nội dung hoặc nội dung không liên quan đến chuyên mục; bài viết gửi sai chuyên mục. Những bài viết này sẽ bị xóa hoặc chuyển sang chuyên mục có nội dung phù hợp hơn.
– Tin đăng phải có địa chỉ liên lạc cụ thể.
– Bài viết được kèm theo ảnh minh họa và phải ghi rõ nguồn gốc của ảnh, tuân thủ đúng theo quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật khác.
– Tiêu đề phải cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu. Không gửi các bài viết có tiêu đề không mô tả được nội dung bài viết hoặc tiêu đề quá dài.
– Không gửi bài viết bằng tiếng Việt không có dấu hoặc có dấu nhưng không rõ ràng.
– duchoa.net cho phép thành viên đăng tin (nếu cần thiết) có thể đăng nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh (English).
– Được phép gửi các bài viết, tin tức sưu tầm từ các nơi khác nhưng phải ghi rõ xuất xứ, nguồn gốc sau khi có sự đồng ý của trác giả bài viết, tin tức đó.
IX. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật
– duchoa.net cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của duchoa.net, duchoa.net sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp khắc phục để đảm bảo quyền lợi cho thành viên.
– Ban quản trị duchoa.net cam kết cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản trị duchoa.net theo địa chỉ sau:
Email: hotro@duchoa.net
– Ban quan trị duchoa.net sẽ thông báo đến các thành viên khi có sự cố kỹ thuật. Trong trường hợp bị hacker tân công Ban quản trị sẽ cố gắng bảo vệ các dữ liệu cá nhân của Thành viên. Thành viên có trách nhiệm phối hợp với Ban quản trị khi có yêu cầu xác minh các thông tin liên quan.
– Ban quản trị duchoa.net không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản trị, hoặc các lỗi phát sinh từ kỹ thuật, đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do lỗi của duchoa.net.
Đánh giá